Bafra Haber

Yargıda yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı!

Yargıda yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı!
30 Mayıs 2019 - 12:25 'de eklendi ve 117 kez görüntülendi.

Yargı Reformu Stratejisi tanıtım toplantısında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tutuklama tedbirinin ölçülü olması için adımlar atıyoruz.” dedi. Erdoğan ayrıca, “Hukuk fakültelerinin eğitim süresi 5 yıla çıkartılırken, kontenjanları ise azaltılacak” açıklamasında bulundu.

Yargıda yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı!
Yargı Reformu Strateji tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları;
Devleti adalet üzerinde inşa eden bir medeniyetin temsilcileri olarak bu mesele bizim önceliklerimiz arasında ilk sırada yer almıştır.
Adalet mülkün temelidir diyerek, devleti adaletin üstünde inşa eden bir medeniyetin temsilcileri olarak bu mesele hep önceliklerimiz arasında yer aldı.
Yargı Reformu Strateji Belgesini sonraki reform belgelerinin başlangıcı olarak görebiliriz. Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde en büyük kazanımlarından biri reform çalışanlarını hayata geçirme kabiliyetini geliştirmiş olmasıdır. Biz bu reformlara AB istediği, dayattığı için değil milletimizin ihtiyacı olduğu için sahip çıkıyoruz.
Adaletin güçlü, güçlülerin de adaletli olduğu toplumlar hızla büyür, kalkınır, zenginleşir. Adalet temeli çürük olan hiçbir toplumun ve devletin uzun süre ayakta kalma şansı yoktur. Kanunu Sultan Süleyman Han “Kılıcın yapamadığını adalet yapar” demiştir.
Tutuklama tedbirinin ölçülü olması için adımlar atıyoruz.
Yargı Reformu Stratejisi’nde 2 temel  perspektif, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunuyor.
Bu reform belgesiyle, her ne kadar bize verilen sözler  tutulmuyorsa da, AB tam üyelik sürecine bağlılığımızı da ifade etmiş oluyoruz.
(Yargı Reformu) Bu belge ile ifade özgürlüğünün  güçlendirilmesi ve daha ileriye taşınması konusunda yeni yaklaşımlar ortaya  koyuyoruz.
Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının  daha etkin şekilde korunmasını hedefliyoruz.
Adliyelerde vatandaşların işlerinin  kolaylaştırılmasına yönelik birtakım hedefler ve faaliyetler belirledik.
Mevzuatın sadeleştirilmesi, adli yardım  sisteminin ve savunma hakkının güçlendirilmesi hususlarında da atacağımız adımlar bulunuyor.
İfade özgürlüğüne ilişkin kararların istinaf  aşamasından sonra bir de Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız.
Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar  verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak.
Hakim ve savcılar için coğrafi teminat getiriyoruz. Hakim ve savcılığa girişteki mülakat heyetini genişletiyoruz. Mesleki liyakati arttırmak gayesiyle mesleki kıdem şartlarını yeniliyoruz. Hakimler ve savcılar hakkındaki disiplin prosedürlerini yeniden yapılandırıyoruz. Disiplin cezalarını da yeniden belirliyoruz.  Üçüncü amaç insan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin arttırılmasıdır.
Hukuk fakültelerinin Eğitim süresi ve kontenjanları ile başarı sıralaması ölçütünü yeniden belirliyoruz.
Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıla çıkartılıyor.
Hakim ve savcı yardımcılığı müessesini getiriyoruz. Hakim ve savcılar artık doğrudan kürsüye çıkamayacakları önce yardımcı olacaklar ardından ikinci bir sınavla hakim ve savcı olabilecekler.
Türkiye adalet akademisini ay başı itibari ile yeniden kurduk. HSK bünyesinde yargıda performans ölçüm ve takip merkezi kuruyoruz. Yargıda hedef süre uygulamasını daha da genişletiyoruz. Özellikle uzun süren davaları takip etmeye zaten başlamıştık. Farklı performans kriterleri de oluşturmayı hedefliyoruz.
Hakimleri ceza ve hukuk hakimi olarak ihtisaslaştırıyoruz. Çevre imar ve enerji gibi alanalar davaların daha hızlı ve etkin çalışması için özel mahkemeler kuruyoruz. İstinaf mahkemelerini güçlendiriyoruz.
Adalet teşkilatımızın bilişim sisteminin yurt dışı temsilciliklerimizle entegrasyonunu sağlıyoruz.
Mahkeme nöbet sistemini geliştirerek ceza mahkemelerinin 24 saat esasi ile hizmet vermesini planlıyoruz. Yazı işleri müdürlüğünü hukuk mezunu kişilerin girebileceği kariyer  mesleği olarak yeniden yapılandırıyoruz.
Yargı reformu belgemizin beşinci başlığı savunma hakkının etkin bir biçimde kullanılmasıdır. Savunma hakkı ilk defa ayrı bir şekilde düzenleniyor. Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkilerini de genişletiyoruz.
Avukatlık hizmetlerinin vergilenmesi konusunda iyileştirici düzenlemeler yapıyoruz. Vekalet ücretinin KDV oranını indirmeyi planlıyoruz. Maaş ve özlük hakları ile ilgili konuları yeniden ele alacağız. Maaş ve özlük haklarının yetersiz olması nedeniyle kamuda nitelikli avukat çalıştırmak güç oluyor. Bu sorunu da çözüyoruz.
Avukatlara yeşil pasaport hakkı vererek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz. Tabi tüm avukatlara değil dimi.
Altıncı başlık adalete erişimin kolaylaştırılması olacak. Tanıklık uygulaması maddi gerçekliğin ortaya çıkarılmasına doğrudan etki eden bir yöntemdir. Yargı süreçlerinde tanığa özgü uygulamaların olmasına ihtiyaç vardır.
Tanıklık ücretinin yeniden belirlenmesi gerekiyor. Tanıklar için bazı ülkelerde özel odalar yapılarak yüzleşmenin önüne geçiliyor. Benzer uygulamalar bizde de olacaktır. Tanıkların psikolojik olarak yıpranmasını önleyecek düzenlemeler olacak.
Yedinci amaç başlığı ceza adaleti sisteminin etkinliğinin arttırılmasıdır. Cumhuriyet savcılarının takdir hakkı genişletilecektir. 2018’de şüphelilerin yüzde 56,2’si hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.
Sistemi mahkumiyet olasılığının az olduğu davaların açılmaması konusunda yeniden düzenlememiz gerekiyor. Savcılık aşamasında ne kadar çok sorun çözebilirsek mahkemelerdeki yargılamaları o kadar kolay çözebiliriz.
İade edilen iddianamelerin oranı yüzde 2,6’dır bunun için iade kapsamı yeniden belirlenecektir. Hukuk Fakültesi mezunlarının adli kollukta istihdam edilmesi sağlanacaktır. Bir çok ülkede bu doğrultuda uygulama yer almaktadır.
Basit yaralama ve tehdit gibi suçların nitelikli hallerinin şikayete bağlı hale getirilmesi planlanıyor. Konusu suç teşkil eden bazı fiillerde sanıkların doğrudan mahkemeye getirilmesi süreci hızlandırılacak.
Ülkemizde 12-15 yaş çocuklar hakkında yaklaşık 40 bin dava açılmıştır. 15 yaş altındaki çocukların ilk kez işlediği fiiller kovuşturmaya yer olmadan kapanacaktır. Bu tür çocuklarının durumlarının sosyal tedbirlerle takip edilmesi kendilerine daha iyi bir gelecek kurma ihtimalini güçlendirecektir.
Ayrıca çocuklar hakkındaki davaların istinaf ve temyiz incelemeleri öncelikli olarak yapılacaktır. Şiddet içermeyen suçlardan hükümlü olan hamile ve yaşlıların ceza infazı evde olacak.
Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklandı. Önemli başlıklar şöyle:
– Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak.
– Hakim ve savcılar ilk kez coğrafi teminata kavuşacak. Kıdem ve performans kriterleri çerçevesinde bir hakim ya da savcının görev yeri kendi isteği dışında değiştirilmeyecek.
– İlk kez hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi oluşturulacak.
– İhtisaslaşmada yeni bir dönem başlıyor… Hakimler ceza ve hukuk hakimi olarak ayrılıp ihtisaslaşma sağlanacak.
– Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.
– Avukatlık mesleğinde bir ilk… Avukat olabilmek için ”Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı”nda başarılı olma şartı getirilecek.
– Avukatlara müjde… Avukatların yeşil pasaport alabilmesini sağlayan yeni bir düzenleme yapılacak.
– Yargının iş yükünü azaltan, vatandaşın ve avukatların adli işlemlerini kolaylaştıran birçok tedbir alınacak. Bazı iş ve işlemler, dava konusu olmadan avukatlar aracılığıyla yapılacak.
– Hakim ve savcılar hakkında disiplin prosedürleri yeniden yapılandırılacak ve HSK’nın disiplin kararlarına karşı yargı yolu genişletilecek. 
– Tutuklama tedbiri gelişi güzel kullanılmayacak. Buna ilişkin mevzuat gözden geçirilecek. Soruşturma ve kovuşturma aşamaları için tutukluluk süresi ayrı ayrı düzenlenecek.
– Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması, icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak. 
– Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocuklar, ilk defa işledikleri fiillerin soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmeden çocuklara özgü koruma mekanizmaları içerisinde değerlendirilecek.
– ”Yargıda Hedef Süre” uygulaması daha da genişletilecek.
– Adalet hizmetlerinde performans izleme merkezleri kurulacak. Adalet hizmetlerini etkin hale getirmek için hakim ve savcıların performansı daha titiz bir şekilde takip edilecek. 
– Tüketici uyuşmazlıkları gibi alanlarda ara bulucuya başvuru dava şartı haline getirilecek.
– Suça sürüklenen çocuklara özgü kamu davasının açılmasının ertelenmesi modeli geliştirilecek.
– Cezada uzlaştırmanın kapsamı genişletilecek.
– Adliye bulunmayan ilçelerde ve büyük hava limanlarında Video konferans yöntemiyle ifade alınmasını sağlayan SEGBİS sistemi kurulacak.
– Adli görüşme odalarının ülke genelinde yaygınlaştırılması sağlanacak.
– Savunmanın yargılamalara etkin katılımı sağlanacak.
– Adli yardım sistemi güçlendirilecek.
– Vatandaşların danışmanlık hizmeti alabilecekleri ofisler oluşturulacak.

 

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER